technology

Technology path forward to sustainable growth

Imagine homes in the sky, on the sea surface or even under the water, flying cars, reality beyond virtual reality (VR) to see your relatives and friends not only on computer screen but right next to you. And yes, you can expect to  live healthy life for thousands of year. Does it sound like exaggeration?… read more »

तंत्रज्ञानामुळे भाषा अधिक समृद्ध – पुण्य नगरी

बदलत्या माध्यम तंत्रज्ञानामुळे जगभरातील भाषा आपल्या समोर आल्या आहेत. लोकांची बोली व्यवहाराची भाषा मराठीच राहणार असल्याने मराठी अधिक समृद्ध व सर्वसमावेशक करण्याची खरी गरज आहे. … संगणक आणि इंटरनेटद्वारे मराठी सर्वदूर पोहोचणे आणि मराठीतून सर्व व्यवहार करणे हे माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे कधी … Share on: WhatsApp

तंत्र कल्पकतेचे मोल – दिव्य मराठी

अनवाणी पायाने काट्याकुट्यातील वाट तुडवत शाळा गाठणा-या सुनील खांडबहाळेने दहावीपर्यंत शहराचे तोंडही पाहिले नव्हते. पण, आज त्याच सुनीलने शब्दकोशांच्या माध्यमातून माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राला ‘व्हॅल्यू’ मिळवून देण्याचे मोलाचे काम केले आहे. म्हणूनच नोकियासारख्या जगविख्यात मोबाइल कंपनीलाही सुनीलला टाळून पुढे जाता येत नाही… Share on: WhatsApp

Sidebar