zone

Marathi translation of zone, meaning of zone in Marathi dictionary, what is zone in Marathi?

zone

Related Marathi | मराठी Words
अँस्ट्राझोन रंजक अंखड नित्यगोठीत भूमि अधःप्रदेश अधिमान क्षेत्र अधिविभाग अनुमत ऊर्जा कटिबंध अपरुपांतरण मंडल अपरुपांतरण विभाग अवप्रदेश आंतर आयनिक संमीलन क्षेत्र आंतरपृष्ठीय क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय कालविभाग आयनिक संमीलन क्षेत्र आर्थिक स्वामित्व क्षेत्र उड्डाणप्रतिबंधित क्षेत्र उत्सर्ग विभाग उदासीनता मंडल उपप्रदेश उष्ण कटिबंधी संमीलन क्षेत्र उष्ण कटीबंध उष्णकटीबंध उष्मा बाधित क्षेत्र ओझोन ओसॅझोन कटिबंध कटिबंध अक्ष कामोद्दीपक क्षेत्र कायलोझोनेलस काल विभाग कालपट्ट केशाकर्षण विभाग क्षितिज क्षेत्र क्षेत्र आकार क्षेत्र परिष्करण क्षेत्र परिष्करण वितळण क्षेत्र विस्तारण क्षेत्र सिद्धांत क्षेत्रविभाग क्षेत्रीय विद्युतभारित कणसंचलन क्षेत्रीय वेग खंडीत संतृप्ति थर खनिजित विभाग खोलीय मंडले गंभीर प्रदेश गट गटाक्ष गभीर क्षेत्र गभीर प्रदेश गिनियर - प्रेस्टन क्षेत्र
zone