water

Marathi translation of water, meaning of water in Marathi dictionary, what is water in Marathi?

water

Related Marathi | मराठी Words
अंतर्जल ध्वनि अंतर्हिमानी भूजलपृष्ठ अडचणीत अडचणीत येणे अडूबांध अतिनिम्नवाहकता जल अतिशय पातळ अधिभौम जल अधिशोषित पाणी अधिश्रित जल अधिश्रित भूजल अधिश्रित भूजलपृष्ठ अन्नपाणी अप्राकृतिक जल अफेनद पाणी अर्धजल आयु अर्धजल वायू अलगर्द तारकापुंज अवजल अवमृदा जल अवरुध्द जल आंघोळीचे पाणी आम्ही पाणी पितो आर्टेशीय पाणी आर्द्रता जल आर्द्रविद्राव्यता जल आसवन जल उत्कली जल क्रियाधानी उदकी उदभवी जल उन्हाळी लागवड उपल्या कमळ उष्ण जल उपचार उष्ण जल नरसाळे ऊर्ध्वपातित पाणी ऊर्ध्वपातीत जल ओढून घेणे औद्योगिक पाणी कच्छ कठीण पाणी कमंडलू कलिंगड कळशी कार्बुरित्र जलवायु कार्बुरीत्र जलवायू कालवा कालव्याचा शेवट
water