venue

Marathi translation of venue, meaning of venue in Marathi dictionary, what is venue in Marathi?

venue

Related Marathi | मराठी Words
एखादी गोष्ट मिळवण्याचा मार्ग एखादी गोष्ट मिळवण्याची पद्धत एखाद्या कार्यक्रमाचे स्थळ एखाद्या समारंभाचे स्थळ करबाह्य महसूल कराव्यतिरिक्त महसूल कार्यक्रमाचे ठिकाण केंद्रीय महसूल केंद्रीय महसूल मंडळ केंद्रीय महसूल व खर्च कोषागारात महसूलाचा भरणा करणे चालू महसुली रकमा जमाबंदी जमीन महसुलाची थकीत रक्कम जमीन महसुलातील सूट जमीन महसूल जमीन महसूल पद्धति जमीन महसूल भरपाई निधि जामिनांच्या पतदारीबद्दल आणि त्यांच्या ह्यातीबद्दल महसूल प्राधिकारयांकडून खात्री करून घ्यावी झाडीचा रस्ता तत्सम महसुली लेखाशीर्ष दरडोई महसूल नियत महसुलाच्या तारणावर परिचालन महसूल पाटबंधारे महसुलातील सूट पाटबंधारे महसूल प्रतिव्यक्ती महसूल प्रमुख महसुली शीर्षे प्राप्ति बिगर महसुली साधन संपत्ति बिगर महसुली साधने भांडवली व महसुली लेखा भांडवली व महसुली शीर्षांमधील वाटप भेटीचे ठिकाण महसुल व जमा महसुलविषयक घटक महसुलाचा किंवा खर्चाचा प्रत्यक्ष कल महसुलाची हानी महसुलाच्या परताव्याची अनुसूची महसुलातील सुट महसुलातून भागवलेला खर्च महसुली महसुली अधिकार गमावणे महसुली अधिकारांची हानि महसुली आगाऊ रकमा महसुली आगाऊ रकमांचे विवरण महसुली आणि भांडवली खर्च महसुली आधिक्य महसुली खर्च
venue