transfer

Marathi translation of transfer, meaning of transfer in Marathi dictionary, what is transfer in Marathi?

transfer

Related Marathi | मराठी Words
hittorf cell =transference cell past participle tense of - to transfer past tense of - to transfer अँमिडिनोट्रान्सफरेज अँसिटिलट्रान्सफरेज अंतरण अंतरित अंतरित करणे अंतरित प्रवहन अंतरित संरोध अंतरित होणे अंशदायी स्थानांतरीत रेल्वे कर्मचारीवर्ग भविष्यनिर्वाह निधि अदलाबदल अध्ययन संक्रमण अर्थादेश अल्पमेथिल हस्तांतरण आएनए अस्थानांतरणीय अहस्तांतरणीय अहस्तातरनीय आँक्सिजन ट्रान्सफरेज आंतर हस्त संक्रमण आंतरविभागीय बदली इलेक्ट्रॉन स्थानांतर इलेक्ट्रॉन स्थानांतर अभिक्रिया उत्तेजन क्रमण उत्पादन घटकांची पर्यायी मिळकत उष्णता संक्रमण उष्णतांतरण ऊर्जा स्थानांतरण ऊर्जांतरण ऊष्मांतरण ऋण भवांतरण ऋण संक्रमण एकच संस्मरणीय मत कडे बदली केलेल्या रकमा वगळून कार्यभाराचे हस्तांतरण कुलोममितिक स्थलांतर कॅटेकॉल-ओ-मेथिल ट्रांसफरेज कोळसा खाणीसंबंधीच्या विमोचन केंद्र निधीकडे बदली केलेली रक्कम कोषागारांतर्गत बदली रकमा खर्च खाते बदलण्याची सूचना खर्च बदली करणे खर्चाकडे खातेबद्ल खातेबदल खातेबदल नोंद खातेबदलाद्वारा समायोजन
transfer