surge

Marathi translation of surge, meaning of surge in Marathi dictionary, what is surge in Marathi?

surge

Related Marathi | मराठी Words
अचानक वाढणे अववेलन अस्थिव्यंग शल्यचिकित्सक आवास शल्यचिकित्सक आवेग इलाखा शहर शल्यचिकित्सक उचंबळ उचंबळणे उचंबळून आल्या उचंबळून येणे उद्वेलन उधाण उर्मि उल्लोल उल्लोल अवशोषी उल्लोल टाकी उसळणे कढ येणें किंमतीत झालेली अचानक वाढ कृत्रिम दंत शल्यचिकित्सक जिल्हा शल्यचिकित्सक नापित शस्त्रवैद्य निवासी शल्यचिकित्सक नेत्रशल्यचिकित्सक पशुशल्यचिकित्सक पुनर्रचनात्मक शस्त्रक्रिया पुर्णकालिक शल्यचिकीत्सक पुळका प्रबंधक उर:शल्यचिकित्सा विभाग प्रबंधक चेता शल्यचिकित्सा विभाग प्रबंधक शल्यचिकित्सा विभाग प्रबंधक सुघटन शल्यचिकित्सा विभाग प्रमाणक शल्यचिकित्सक बंड बंडखोर बंडाळी बांध फुटणे बाह्यरुग्ण विभाग महा शल्यचिकित्सक मानसशस्त्रक्रिया रुग्णालय शल्यचिकीत्सक रोपण शस्त्रक्रिया लघु शल्यचिकित्सा विभाग
surge