note

Marathi translation of note, meaning of note in Marathi dictionary, what is note in Marathi?

note

Related Marathi | मराठी Words
past participle tense of - to note past tense of - to note अंतर्वेशित टीप अतिसूक्ष्मतंत्रज्ञान अनौपचारिक टिप्पण्या आणि स्मारकपत्रे अप्रत्यक्षपणे अमोनिआ उत्सर्गी प्राणी आदेश पत्रावरील टीप पहा आधिपत्रे व पतपत्रे यांच्या प्रतीपुर्तीसाठी येणारा अडत खर्च उच्च स्वर उतारा टीप उत्तीव्र स्वर उद्धरण टीप उपरीनिर्दिष्ट विषयावर उपांत्य टिप्पण उल्लेखनीय ऋषभ एकघनक्रांतिक एकद्रवणक्रांतिक कसूर करणाऱ्याकडून स्पष्टीकरण मागवावे कार्यालयाने काळजीपूर्वक नोंद घ्यावी कार्यालयीन टिप्पणी कार्यालयीन टिप्पणीशी मी पूर्ण सहमत आहे कृपा करून यासंबंधात पृष्ठ.... वर दिलेले आदेश व टिप्पणी पहाव्या कोषागार नोटा खाली लिहिलेले खूण असणे ख्यातनाम ख्यातिप्राप्त गांधार ग्रंथनाम टीप ग्रंथनामबद्दल टीप ग्रंथविषयक टीप चलनी नोट मुद्रणालय चिट्ठी चिठ्ठी ची दखल घेणे ची विशेष रितीने नोंद घ्यावी छटा जमापत्र पद्धती जोडलेल्या फाईलमधील माझी टीप पहावी ज्ञापात दिलेल्या अनुदेशांची विभागात नोंद घेण्यात येईल ज्ञापात विहित केलेल्या कार्यपद्धतीची विभागात नोंद केली जाईल टाचण करणे
note