medical

Marathi translation of medical, meaning of medical in Marathi dictionary, what is medical in Marathi?

medical

Related Marathi | मराठी Words
अपघात वैद्यकीय अधिकारी अपर वैद्यकीय सहायक आयुर्वेद विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी औषधी भांडार नोंदवही ग्रामीण वैद्यकीय सहाय्य केंद्र ग्रामीण वैद्यकीय सहाय्य निरीक्षक चिकित्सा जीववैद्यकीय डॉक्टर निवासी वैद्यकीय अधिकारी पर्यवेक्षी वैद्यकीय अधिकारी प्रशासकीय वैद्यकीय अधिकारी मध्य हिमोढ महाराष्ट्र वैद्यकीय आरोग्य सेवा अधिकारी महिला वैद्यकीय अधिकारी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी रजा राखीव वैद्यकीय अधिकारी राज्य वैद्यकीय सेवा अधिकारी विद्यकीय विमा वैद्यकीय अधिकारी वीक्षक वैद्यकीय अधिकारी वीजवैद्यक तंत्रज्ञ वैद्यक वैद्यक दल वैद्यक महाविद्यालय वैद्यक रसायनशास्त्र वैद्यकशास्त्र वैद्यकशास्त्राचा वैद्यकीय वैद्यकीय अधिकारी वैद्यकीय अधिकारी क्षयरोग वैद्यकीय अधिकारी हिवताप वैद्यकीय अधिव्याख्याता-नि-प्रयोगनिर्देषक वैद्यकीय अभिलेख ग्रंथपाल वैद्यकीय अभिलेख तंत्रज्ञ वैद्यकीय अहवाल वैद्यकीय उपचार वैद्यकीय कारणांसाठी सुट वैद्यकीय कारणास्तव वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपुर्ती वैद्यकीय चिकित्सालय वैद्यकीय तपासणी वैद्यकीय तपासणी करणे वैद्यकीय दृष्टीकोन
medical