labour

Marathi translation of labour, meaning of labour in Marathi dictionary, what is labour in Marathi?

labour

Related Marathi | मराठी Words
अंगमेहनत अकुशल कामगार अध्यक्षपदस्थ अधिकारी कामगार न्यायालय अशुद्ध लोखंडाच्या खाणीतील कामगारांचा कल्याण निधि आंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय आंतरराष्ट्रीय श्रमप्रमाण कष्ट कष्ट करणे कष्टकरी कष्टदायक कामे काबाडकष्ट करणारा काबाडी कामकरी कामगार कामगार अधिकारी कामगार कंत्राट सहकारी संस्था कामगार कल्याण कामगार कल्याण अधिकारी कामगार कल्याण अधीक्षक कामगार कायदे कामगार तंटा कामगार न्यायालय कामगार व सेवायोजना कामगार संघटना कामगार सहायक कामगार सुधार केंद्र कामगार, गृहनिर्माण व सर्वसाधारण कल्याण निधि कामगार-अनुपात कामगारविषयक अहवाल कामगारविषयक आकडेवारी कामगारांची आवश्यक ती संख्या कामगारांची उत्पादकता कामगारांची काम करतानाची परिस्थिती आणि त्यांच्या सुख सोयी कामगारांची किमान उत्पादकता कामगारांच्या वस्तूनिर्माणक्षमतेचा सिद्धांत कामाठी कुशल कामगार कृषि श्रम कृषिक्षेत्र मजूर कौटुंबिक श्रम कौटुंबिक श्रमिक जिल्हा कामगार अधिकारी दुग्धशाळा कामगार दैनिक रोजंदार नैमित्तिक कामगार नोकरी करणारी माणसे नोकरीधंदा न्यायाधीश द्वितीय कामगार न्यायालय
labour