cardamom

Marathi translation of cardamom, meaning of cardamom in Marathi dictionary, what is cardamom in Marathi?

cardamom

Related English Words

cardamom

Related Marathi | मराठी Words
cardamom