bye

Marathi translation of bye, meaning of bye in Marathi dictionary, what is bye in Marathi?

bye