application

Marathi translation of application, meaning of application in Marathi dictionary, what is application in Marathi?

application

Related Marathi | मराठी Words
अतिदेश अनुप्रयुक्ति अपयोजन अर्ज अर्ज करणे अर्ज दाखल करणे अर्ज निकालात काढणे अर्ज नियमास धरून आहे अर्ज फेटाळण्यात यावे अर्ज स्वीकारणे अर्जाचा नमुना अर्जाचा विहित नमुना आवेदन नियमास धरून आहे आवेदन पत्र आवेदन पत्राचा नमुना आवेदन फेटाळण्यात यावे आवेदन स्वीकारणे आवेदनपत्र आवेदनपत्र सादर करणे आवेदनपत्राचा नमुना आवेदनपत्राचा विहित नमुना आवेदनपत्राच्या नमुन्याची मागणी इमारत बांधणीचे अधिमुल्यन उपयोजन उपयोजन तंत्रविद्या उपयोजन सामग्री उपयोजना एखादी गोष्ट व्यव्हारोपयोगी करण्याची क्रिया खाजगी विदयार्थ्याकरिता आवेदन पत्राचा नमुना ग्रंथ ऋणग्राही फाईल टोपणनावी अर्ज तहकुबीचा अर्ज तृणनाशक साधनसामग्री नियम लागू करणे नियमप्रयुक्ती निवृत्तीवेतनकरता रीतसर अर्ज नोंदणीसाठी अर्ज नोंद्साठी आवेदन प्रयुक्त करणे प्रयुक्ति प्रयुक्ति बिंदू प्रयुक्ती प्रार्थनापत्र लागू करणे वयोमर्यादा लागू करणे व्यावहारिक उपयोजन
application