1. balanced diet

    = युक्ताहार | yuktaahaar

    balanced diet

    = संतुलित आहार | sNtulit aahaar