level

Gujarati translation of level, meaning of level in Gujarati dictionary, what is level in Gujarati?

level

Related Gujarati | ગુજરાતી Words
(ઇમારત અંગે) પાસેના ભાગ કરતાં માળનો થોડો અંશ ઊંચ ી ઓરડી (ઓ) વાળો. અવાજનો પ્રબળતા સ્તર અહંકાર સ્તર આડી લીટી – સપાટી ઉચ્ચપૂર સપાટી ઊંચી કક્ષા કે સ્તરનું. એક સરખું કેવળ જીવનની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવા પૂરતી રોજીનું ધ ોરણ. કોઈ સ્થળની ઊંચાઈ માપવા ત ેનો આધાર લ ેવાય છે ક્ષિતિજને સમાંતર ખાડા ટેકરા વિનાનું ખાડાટેકરા વિનાની ભોંય જાદૂકાંક્ષા સ્તર દરિયાની (સરેરાશ) સપાટી નૈતિક અથવા બૌ દ્ધિક ધોરણ – સ્તર પદ કે સત્તાનો સ્તર પાણસળ પાણીની સપાટી(ની ઊંચાઈ) પાયાના ધોરણની. પરીક્ષા પ્રત્યયાત્મક સ્તર પ્રાપ્ત કરેલું ઊંચું સ્થાન મદ્યાર્કવાળી પાણસળ. મધ્યસ્તર સ્વરાઘાત માત્ર નિર્વાહ પૂરતું સ્તર યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ લેવા માટેની પરીક્ષા (ઉપરી કક્ષા માટે ). રસ્તો અને રેલવે જ્યાં એક સપાટી પર એકબીજાને કાપીન ે જાય છે ત ે જગ્યા વર્તન સ્તર વાસ–સ્તર સપાટ સપાટ પ્રદેશ સપાટી સમતાવાદી સમતોલ વૃત્તિવાળું સમાન સરખી ભોંય સરખું સાધની સામાજિક સામાન્ય લોક આધાર
level